10.2 Karakter en looptijd

  1. Dit hoofdstuk heeft een standaardkarakter. Afwijken is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk in het artikel staat vermeld.
  2. Dit hoofdstuk is een aanvulling op de cao en maakt daar onderdeel van uit. Dit hoofdstuk wordt daarom altijd in samenhang met de overige bepalingen in de cao begrepen.
  3. Dit hoofdstuk gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2020 en geldt, in afwijking van de andere hoofdstukken in de cao, tot 1 april 2025.
  4. Dit hoofdstuk wordt na 1 jaar na inwerkingtreding door sociale partners geëvalueerd.