3.3.6 Toelage onregelmatige dienst

  1. De toelage onregelmatige dienst bestaat uit 2 onderdelen. Een vaste toelage per maand volgens lid 2 of lid 3 en een toelage per gewerkt uur volgens lid 4.
  2. De werknemer die, anders dan overwerk, regelmatig werkt buiten het dagvenster, ontvangt een toelage van 0,77% van het voor de werknemer in die maand geldende salaris.
  3. De werknemer die regelmatig werkt buiten het dagvenster en ook op zaterdagen en zondagen ingeroosterd is en werkt, ontvangt een toelage van 4% van het voor de werknemer in die maand geldende salaris.
  4. Voor de werknemer met een salaris lager dan het maximum van schaal 11, is de toelage per gewerkt uur buiten het dagvenster een percentage van het salaris per uur van de werknemer, waarbij de percentages maximaal worden berekend over het salaris per uur, dat is afgeleid van het maximum van salarisschaal 7 van de salaristabel:
25%50%75%100%
maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 en 22.00 uurmaandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uurzondagfeestdag
maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 24.00 uur
zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uurzaterdag tussen 00.00 en 08.00 uurzaterdag tussen 18.00 en 24.00 uur

5. In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen, die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.