3.4.10 Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen