3.4.5 Vergoeding reiskosten dienstreizen

  1. Dienstreizen worden in principe gemaakt per openbaar vervoer.
  2. De kosten van dienstreizen per openbaar vervoer worden volledig vergoed.
  3. De werknemer kan zijn eigen vervoer gebruiken voor dienstreizen als de werkgever daar toestemming voor geeft. Als de werknemer geen eigen vervoer kan of wenst te gebruiken en reizen per openbaar vervoer niet mogelijk is, zorgt de werkgever voor vervoer.
  4. De vergoeding voor kosten van dienstreizen per eigen vervoer is € 0,33 per kilometer.