3.4.6 Vergoeding verblijfkosten dienstreizen

  1. De werknemer die als gevolg van een dienstreis buiten zijn werkgebied niet kan lunchen op zijn standplaats of op een andere vestiging krijgt de gemaakte kosten vergoed.
  2. Overige verblijfkosten tijdens een dienstreis kunnen alleen vergoed worden na voorafgaande toestemming van de werkgever.
  3. De verblijfkosten uit lid 1 en 2 worden vergoed tot maximaal de hoogte zoals bepaald in de cao Rijk ten aanzien van de vergoedingen bij dienstreizen binnen Nederland.