3.4.9 Vergoeding voor de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering