4.1.3. Arbeidsduur voor 40 uur per week gemiddeld over een jaar