Uitkeringsrechten bij werkloosheid na ontslag op a-grond

Artikel 5.4.7 Bepalingen Werkloosheidswet

 1. De ex-werknemer:
  a. van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW; en
  b. die vanwege dit ontslag recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet; en
  c. deze WW-uitkering daadwerkelijk ontvangt:
  heeft recht op een aanvullende en aansluitende uitkering volgens de voorwaarden uit deze cao.
 2. Op de aanvullende en aansluitende uitkering zijn de begrippen en bepalingen van de Werkloosheidswet van toepassing, voor zover relevant en naar aard en strekking toepasbaar. Dit zijn onder meer:
  a. het dagloon;
  b. de betalingssystematiek;
  c. de bepalingen over het einde en de herleving;
  d. het volledige verplichtingen- en sanctieregime;
  e. de regels over anticumulatie en verrekening; en
  f. de regels met betrekking tot scholing en onbeloonde activiteiten.