Salarisgarantie

Artikel 5.4.4 Recht op salarisgarantie en perspectief binnen de eigen organisatie

De werknemer ontvangt een salarisgarantie als hij binnen de eigen organisatie een functie aanvaardt met een lager maximumsalaris. Het nieuwe salaris wordt aangevuld tot het niveau van het oude salaris op het moment van boventalligheid.

Artikel 5.4.5 Recht op salarisgarantie en perspectief buiten de eigen organisatie

  1. Als de werknemer buiten de eigen organisatie een passende functie aanvaardt met een lager salaris, dan wordt het salaris als volgt aangevuld tot het niveau van het oude salaris op het moment van boventalligheid:
    a. tijdens de resterende maanden van de eerste activeringsperiode tot 100% van het salaris;
    b. tijdens de volgende 12 maanden tot 90% van het salaris;
    c. tijdens de volgende 12 maanden tot 80% van het salaris;
    d. tijdens de volgende 14 maanden tot 70% van het salaris.
  2. Als de werknemer buiten de eigen organisatie een passende functie aanvaardt met een lager salaris dan kan deze salarisgarantie samenlopen met het recht op een aanvullende WW-uitkering volgens artikel 5.4.7 tot en met 5.4.16. Hierbij wordt de salarisgarantie als laatste toegekend.