5.4.15 Duur van de aansluitende uitkering

De duur van de aansluitende uitkering wordt bepaald met de volgende formule: A – B = Duur aansluitende uitkering.
In deze formule is:
A: 1 maand per volledig jaar arbeidsverleden van de werknemer tot een maximum van 38 maanden;
B: de maximale duur van de WW- uitkering op basis van het arbeidsverleden van de werknemer.