5.4.2 Activeringsinstrumentarium

Volgens artikel 5.4.1 kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt over het gebruik van activeringsinstrumenten. Naast deze instrumenten die in dit hoofdstuk 5 worden genoemd, zijn dat in ieder geval:
a.
in kaart brengen van kennis, vaardigheden, belangstelling en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, in verschillende vormen;
b.
om-, her- en bijscholing;
c.
detachering;
d.
indiensttreding bij een outplacementbureau of re-integratiebedrijf;
e.
begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf.

De werkgever kan het activeringsinstrumentarium uit dit artikel ook aanbieden aan werknemers die (nog) niet boventallig zijn, maar die bij organisatie-onderdelen werken waar boventalligheid dreigt.