5.4.4 Recht op salarisgarantie en perspectief binnen de eigen organisatie

De werknemer ontvangt een salarisgarantie als hij binnen de eigen organisatie een functie aanvaardt met een lager maximumsalaris. Het nieuwe salaris wordt aangevuld tot het niveau van het oude salaris op het moment van boventalligheid.

Salarisgarantie

Lees meer