5.4.9 Hoogte van de aanvullende uitkering

  1. De WW-uitkering en de aanvullende uitkering bedragen samen een percentage van de berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering, zoals bedoeld in artikel 5.4.8.
  2. Het in lid 1 genoemde percentage bedraagt:
    a. tijdens de eerste 6 maanden 90%;
    b. tijdens de daarop volgende 6 maanden 80%;
    c. daarna tot het einde van de WW-uitkering 70%; en
    d. tot het einde van de aansluitende uitkering 70%.