5.5.4 Inspanning

De werknemer spant zich maximaal in om in de in artikel 5.5.2 genoemde periode aan het werk te blijven. De werkgever ondersteunt de werknemer hierbij met instrumenten en voorzieningen die opgenomen zijn in paragraaf 5.4 en door werk te realiseren. Hij doet dit door:
a.
het terugdringen van de inhuur van externen;
b. de werknemer te detacheren naar een andere werkgever, waarbij het verschil in loonkosten door het waterschap worden aangevuld.