Geschil indienen

Wilt u een geschil indienen? Gebruik dan de checklist om te kijken of je alle informatie die de commissie nodig heeft om het geschil te behandelen hebt vermeld in het bericht.

Voor het indienen van een geschil kunt u een mail sturen naar de geschillencommissie per adres : geschillenvwvw@leeuwendaal.nl.

Enkele tips:

  • Vul je persoonlijke gegevens nauwkeurig in: deze zijn ook van belang om met je in contact te kunnen treden
  • Vul de contactgegevens van je werkgever nauwkeurig in: deze zijn van belang om met hen in contact te kunnen treden
  • Geef aan wat de kern is van het geschil is
  • Werk puntsgewijs het geschil af, gooi niet alles op één hoop
  • Geef aan over welke gedraging of beslissing je een geschil heeft
  • Geef aan hoe en met wie je over een oplossing hebt gesproken
  • Stuur alleen essentiële documenten mee en verwijs daar in je geschil naar
  • Houd het geschil overzichtelijk en beknopt