Procedure

Als de werknemer wil dat de geschillencommissie een uitspraak doet dan moet hij het geschil schriftelijk indienen bij de geschillencommissie (dit kan per e-mail). Dat moet binnen 4 weken nadat de werkgever zijn beslissing heeft genomen of binnen 4 weken nadat de handeling van de werkgever waartegen het geschil zich richt heeft plaatsgevonden. Dit kan ook pro-forma terwijl de werknemer samen met zijn leidinggevende probeert het geschil op te lossen.

Als de geschillencommissie een geschil ontvangt, toetst zij eerst of zij het geschil kan behandelen:

  • Is het geschil op tijd ingediend?
  • Gaat het geschil over de toepassing van de cao?
  • Hebben de werknemer en de werkgever aantoonbaar geprobeerd er samen uit te komen?
  • Is het geschil pro-forma ingediend, dan wachten ze tot de indiener aangeeft dat óf het geschil is opgelost óf dat het geschil toch behandeld moet worden.

Hierna begint de inhoudelijke behandeling pas.