Secretariaat

Voor vragen over het werk van de geschillencommissie of voor het indienen van een geschil kun je een mail sturen naar de geschillencommissie: geschillenvwvw@leeuwendaal.nl.

De geschillencommissie en haar secretariaat werken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij behandelen de gegevens die aan hen worden verstrekt zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Bij het voeren van een evenwichtige procedure hoort dat beide partijen over dezelfde stukken beschikken. Daarom worden de stukken uitgewisseld tussen partijen en gedeeld met de commissieleden en het secretariaat.