Wanneer?

Als de werknemer en zijn leidinggevende van mening blijven verschillen en er ook met hulp niet uitkomen, dan kunnen zij naar de geschillencommissie. De werknemer en de werkgever kunnen de geschillencommissie om een (niet-)bindende uitspraak vragen over de individuele toepassing van de cao Werken voor waterschappen. Deze uitspraak betreft een zwaarwegend advies. Indien beide partijen dat willen kan de geschillencommissie ook een bindende uitspraak doen.

De geschillencommissie gaat niet over ontslagzaken. In dat geval zijn het UWV en de kantonrechter bevoegd. De geschillencommissie gaat ook niet over de toepassing van het personeelshandboek van de werkgevers.

Deze geschillencommissie is ingesteld voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De Cao-partijen nemen eind 2022 een beslissing over het vervolg.