ga naar de hoofdinhoud

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap 2024

9:00 - 10:30, Online

De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW) is opgericht om het bestuur te adviseren over de beleidsterreinen Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarkt en Arbeidsverhoudingen.

De AAW vergadert zo’n 6 keer per jaar en brengt op verzoek van het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.

Lees hier meer over de adviescommissie.