ga naar de hoofdinhoud

Vacatures

Omdat de huidige ondersteuner helaas stopt na 4 jaar, is het cao-overleg op zoek naar nieuwe secretariële ondersteuning.

Vacature: secretariële ondersteuning cao-overleg (en eventueel werkgroepen)

De belangrijkste taak van de Vwvw is om te zorgen voor een goede cao voor meer dan 14.000 medewerkers in de waterschapssector. Het cao-overleg van de Vwvw vindt in ieder geval 10 keer per jaar plaats. Deelnemers zijn de vakbonden CNV en FNV en de cao-onderhandelingsdelegatie van werkgevers. Deze functie is een leuke manier om het gehele cao-proces bij te wonen en hiervan deel uit te maken.

Goed om te weten

De tijdsinvestering is in totaal zo’n 3 tot 4 weken op jaarbasis. De voorkeur gaat uit naar iemand die werkzaam is bij een organisatie die lid is van de Vwvw. Bijvoorbeeld iemand van HR of van het secretariaat.

Functieomschrijving

  • Plannen vergaderingen en opstellen vergaderschema voor werkbezoeken en cao-overleg;
  • Voorbereiden, bijwonen en afhandelen werkbezoeken en cao-overleggen;
  • Samenvattingen maken van alle werkbezoeken;
  • Uitgebreide verslaglegging cao-overleggen;
  • Eventueel annuleren geplande vergaderingen en opnieuw plannen; en
  • Organiseren jaarlijkse tweedaagse cao-bijeenkomst.

Over het cao-overleg

Aan de cao-tafel gaat het over belangrijke ontwikkelingen in de waterschapssector. Zoals de steeds groter wordende wateropgave, klimaatadaptatie, digitale transformatie en energietransitie. Wat hebben werkgevers en werknemers nodig om in deze veranderende wereld mee te ontwikkelen? Wat betekent dit voor arbeidsvoorwaarden en voor onze cao? Hierover gaan werkgevers- en werknemersdelegaties in gesprek tijdens werkbezoeken aan verschillende leden van de Vwvw. Ook thema's als arbeidsmarkt, de banenafspraak, integriteit, pensioen en thuiswerken komen ter sprake.

Meer informatie

Reageren kan tot 1 september. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Arjan Guijt, adviseur arbeidsvoorwaarden bij de Vwvw, via aguijt@vwvw.nl of 06 22 20 13 01.