ga naar de hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden

De cao Werken voor waterschappen 2023 geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor de 14.000 medewerkers van de leden van de Vwvw. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht. Via het menu is het mogelijk om de cao te raadplegen.

Disclaimer

De ondertekende cao-teksten in de PDF zijn leidend. Wanneer op deze website onverhoopt iets anders staat dan in de ondertekende versie, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

Overzicht afspraken 2023

In één oogopslag zien wat er in de cao van 2023 anders is dan in die van 2022? Bekijk dan de puntsgewijze opsomming van de afspraken. 

> opsomming afspraken cao Werken voor waterschappen 2023

Transponeringstabel

De transponeringstabel laat zien welke artikelen uit de huidige cao Werken voor waterschappen (2023) corresponderen met en afwijken van de artikelen uit de cao Werken voor waterschappen van het jaar ervoor (2021/2022). 

> naar de transponeringstabel