Arbeidsvoorwaarden

De cao Werken voor waterschappen geldt vanaf 1 januari 2020 voor de 13.000 medewerkers van de leden van de Vwvw. In het menu hiernaast is het mogelijk om de cao te raadplegen.

Disclaimer

De ondertekende papieren cao-teksten zijn leidend. Wanneer op deze website onverhoopt iets anders staat dan in de ondertekende versie, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

Transponeringstabellen

De transponeringstabellen geven aan welke artikelen uit de SAW corresponderen met de artikelen uit de cao. Er is een uitgebreide transporingstabel waar alle teksten in zijn opgenomen en er is een compactere transponeringstabel waar alleen de artikelnummers in staan.