ga naar de hoofdinhoud
Header afbeelding Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

De cao Werken voor waterschappen 2024 geldt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 voor de 14.000 medewerkers van de leden van de Vwvw. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht.

Disclaimer

De ondertekende cao-teksten zijn leidend. Wanneer op deze website onverhoopt iets anders staat dan in de ondertekende versie, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

Transponeringstabel

De transponeringstabel laat zien welke artikelen uit de huidige cao Werken voor waterschappen (2024) corresponderen met en afwijken van de artikelen uit de cao Werken voor waterschappen van het jaar ervoor (2023). 

> naar de transponeringstabel