Arbeidsvoorwaarden

De cao Werken voor waterschappen 2021 geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor de 13.000 medewerkers van de leden van de Vwvw. De cao wordt per 1 januari 2022 stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht. Via het menu is het mogelijk om de cao te raadplegen.

Disclaimer

De ondertekende cao-teksten in de PDF zijn leidend. Wanneer op deze website onverhoopt iets anders staat dan in de ondertekende versie, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

Overzicht afspraken 2021

In één oogopslag zien wat er in de cao van 2021 anders is dan in die van 2020? Bekijk dan de puntsgewijze opsomming van de afspraken. 

> opsomming afspraken cao Werken voor waterschappen 2021

Transponeringstabellen

De transponeringstabellen op de documentenpagina geven aan welke artikelen uit de cao Werken voor waterschappen 2020 corresponderen met en afwijken van de artikelen uit de cao Werken voor waterschappen 2021.