Banenafspraak

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben sociale partners in de marktsector en het kabinet afgesproken om tot 2026 100.000 extra duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking die tot de doelgroep behoren. Vervolgens is door het kabinet vastgelegd dat de overheidssector 25.000 banen creëert vóór 2024. De afspraak over het realiseren van 125.000 extra banen voor de doelgroep staat bekend als de Banenafspraak.


    De Vwvw, in samenwerking met het A&O-fonds waterschappen, vervult een stimulerende, agenderende en coördinerende rol en heeft tot doel: het initiëren, uitbouwen en verder ontwikkelen van activiteiten en producten die bijdragen aan het realiseren van duurzame banen en die leiden tot succesvolle en duurzame plaatsing door waterschappen. Inclusief werkgeverschap is daar een van.

      Om de afspraken te realiseren werken de overheidswerkgevers van onderwijs, kabinet en decentrale overheden samen in Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Op de website van de Banenafspraak is actuele informatie te over belangrijke ontwikkelingen te vinden. En daarnaast ervaringen van andere partijen.