Banenafspraak

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben sociale partners in de marktsector en het kabinet afgesproken om tot 2026 100.000 extra duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking die tot de doelgroep behoren. Vervolgens is door het kabinet vastgelegd dat de overheidssector 25.000 banen creëert vóór 2024. De afspraak over het realiseren van 125.000 extra banen voor de doelgroep staat bekend als de Banenafspraak.


    De Vwvw, in samenwerking met het A&O-fonds waterschappen, vervult een stimulerende, agenderende en coördinerende rol en heeft tot doel: het initiëren, uitbouwen en verder ontwikkelen van activiteiten en producten die bijdragen aan het realiseren van duurzame banen en die leiden tot succesvolle en duurzame plaatsing door waterschappen

    Om de afspraken te realiseren werken de overheidswerkgevers van onderwijs, kabinet en decentrale overheden samen in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid. Op de site van het VSO (www.vso-werkgevers.nl) delen zij kennis en ervaring en is actuele informatie over belangrijke ontwikkelingen te vinden.