ga naar de hoofdinhoud

Banenafspraak

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben sociale partners in de marktsector en het kabinet afgesproken om tot 2026 100.000 extra duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking die tot de doelgroep behoren. Vervolgens is door het kabinet vastgelegd dat de overheidssector 25.000 banen creëert vóór 2024. De afspraak over het realiseren van 125.000 extra banen voor de doelgroep staat bekend als de Banenafspraak.

  De Vwvw, in samenwerking met het A&O-fonds waterschappen, vervult een stimulerende, agenderende en coördinerende rol en heeft tot doel: het initiëren, uitbouwen en verder ontwikkelen van activiteiten en producten die bijdragen aan het realiseren van duurzame banen en die leiden tot succesvolle en duurzame plaatsing door waterschappen. Inclusief werkgeverschap is daar een van.

   Samenwerking

   Om de afspraken te realiseren werken de overheidswerkgevers van onderwijs, kabinet en decentrale overheden samen in Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Op de website van de Banenafspraak is actuele informatie te over belangrijke ontwikkelingen te vinden. En daarnaast ervaringen van andere partijen.

   Werkagenda

   De overheids- en onderwijssectoren hebben ook afgesproken elk een werkagenda op te stellen met concrete acties om banen te realiseren, hun werkagenda’s met elkaar te delen en elkaar aan te spreken op inspanningen en realisatie. Jaarlijks actualiseren de sectoren hun werkagenda. Daarnaast rapporteren zij over de inspanningen van de werkgevers in hun sector. Deze rapportage wordt naar de Tweede Kamer gestuurd om te informeren over de stand van zaken, ontwikkelingen, initiatieven, etc.

   Monitor Banenafspraak

   Om de voortgang te monitoren zet het A&O fonds Waterschappen ieder jaar een beknopte monitor uit onder alle organisaties in de sector Waterschappen. De uitkomsten van de Monitor Banenafspraak worden meegenomen in de werkagenda.

   > Naar de Monitor Banenafspraak 2022