ga naar de hoofdinhoud

Onze leden

Waterschappen

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
 • Waterschap Aa en Maas 
 • Waterschap Amstel Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta 
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 • Waterschap Hollandse Delta 
 • Waterschap Hunze en Aa’s
 • Waterschap Limburg 
 • Waterschap Noorderzijlvest 
 • Waterschap Rijn en IJssel 
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei en Veluwe 
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslân 

Aan waterschappen gelieerde organisaties

 • Aqualysis
 • AQUON
 • A&O-fonds Waterschappen
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
 • GBLT
 • Het Waterschapshuis
 • Noordelijk Belastingkantoor
 • Waterproef
 • Waterschapsbedrijf Limburg 
 • Regionale Belasting Groep
 • Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet