Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap

Bestuurlijke zetels

 • Erik de Ridder, waterschap De Dommel (Vwvw-bestuurslid, voorzitter AAW, voorzitter cao-onderhandelingsdelegatie)
 • Bas Knapp, hoogheemraadschap van Rijnland
 • Jan Bonjer, waterschap Hollandse Delta
 • Saskia Borgers, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Toehoorder

 • Toine Poppelaars, waterschap Scheldestromen (voorzitter Vwvw-bestuur)

Zetels voor secretarissen-directeuren

 • Kees Vonk, waterschap Rivierenland
 • Cis Apeldoorn, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Wouter Slob, waterschap Zuiderzeeland
 • Pieter Sennema, waterschap Aa en Maas (lid cao-onderhandelingsdelegatie, voorzitter A&O-fonds)

Zetels voor directeuren van gelieerde organisaties

 • Saskia de Haas, stichting Waternet
 • Joost Buntsma, STOWA

Zetels hoofden P&O

 • Klaas Laansma, waterschap Rijn en IJssel (bestuurslid A&O-fonds) 
 • Peter Heijboer, waterschap Vechtstromen

Secretariaat 

 • Arjan Guijt, Vereniging werken voor waterschappen