Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap

Bestuurlijke zetels

Zetels voor secretarissen-directeuren

  • Pieter Sennema (Waterschap Aa en Maas)
  • Joke Goedhart (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
  • Eveline de Kruijk (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
  • Wouter Slob (Waterschap Zuiderzeeland)

Zetels voor directeuren van gelieerde organisaties

  • Saskia de Haas (Stichting Waternet)
  • Jan Willemsen (Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen)

Zetels hoofden P&O

  • Klaas Laansma (Waterschap Rijn en IJssel) 
  • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân)