Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap

Bestuurlijke zetels

 • Ineke van Steensel (Hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Jan Bonjer (Waterschap Hollandse Delta)
 • vacature (neem bij interesse contact op via arbeidsvoorwaarden@vwvw.nl)

Zetels voor secretarissen-directeuren

 • Pieter Sennema (Waterschap Aa en Maas)
 • Joke Goedhart (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
 • Eveline de Kruijk (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
 • Wouter Slob (Waterschap Zuiderzeeland)

Zetels voor directeuren van gelieerde organisaties

 • Saskia de Haas (Stichting Waternet)
 • Jan Willemsen (Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen)
 • vacature (neem bij interesse contact op via arbeidsvoorwaarden@vwvw.nl)

Zetels hoofden P&O

 • Klaas Laansma (Waterschap Rijn en IJssel) 
 • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân)