Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap

Bestuurlijke zetels:

  • Geert-Jan ten Brink, voorzitter (waterschap Hunze en Aa’s)
  • Ineke van Steensel (hoogheemraadschap van Rijnland)

Zetels voor secretaris-directeuren

  • Pieter Sennema (waterschap Aa en Maas)
  • Joke Goedhart (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
  • Eveline de Kruijk (waterschap Drents Overijsselse Delta)
  • Wouter Slob (waterschap Zuiderzeeland).

Zetels voor directeuren van gelieerde organisaties

  • Saskia de Haas (Stichting Waternet)

  • Jan Willemsen (Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen).

Zetels hoofden P&O

  • Klaas Laansma (Waterschap Rijn en IJssel) 
  • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân)