Functiewaardering - FuWater

Vanaf 2010 geldt in de sector waterschappen één systeem voor functiewaardering, het systeem FuWater. Dit geautomatiseerde functiewaarderingssysteem is in beheer bij de (HuCaG) Human Capital Group.

Human Capital Group levert bij FuWater diensten zoals opleidingen en het opstellen en waarderen van functies. Centraal zijn met Human Capital Group afspraken gemaakt over het tarief voor deze diensten.

Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een dag training bij de Human Capital Group. In 2021 vinden de trainingen plaats op de volgende dagen, klik op een datum voor meer informatie over het programma, kosten en inschrijven.

In de cao Werken voor waterschappen hebben sociale partners procedureafspraken gemaakt voor het beschrijven van functies (artikel 3.1.6 en verder).

Daarnaast is in de cao in een conversietabel (artikel 3.1.5) de vertaling van de functierangorde (punten in FuWater) naar salarisschalen vastgelegd.

Peilstok
  • De sector heeft een gebruikersgroep FuWater. In deze groep worden ontwikkelingen gevolgd en werkt de sector samen met Human Capital Group aan het actueel houden van FuWater.

De gebruikersgroep FuWater bestaat uit:

  • Theo van Diepen, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Albert Boonstra, wetterskip Fryslân
  • Myriam Vlug, waterschap Rijn en IJssel
  • Karen Halmingh, waterschap Vechtstromen
  • Erwin Nevels, Waterschapsbedrijf Limburg
  • Jos Brands, Human Capital Group (adviseur)
  • Arjan Guijt, Vereniging werken voor waterschappen (secretariaat)