Agenda

Agenda/vergaderschema Vereniging werken voor waterschappen

Agenda
Sep

CAO-overleg

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een CAO af.

Lees meer
Agenda
Sep

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap 12 september

Deze commissie adviseert de ledenvergadering, het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging en de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de AAW wordt met draagvlak richting gegeven aan de werkgeversvereniging.

Lees meer
Agenda
Sep

CAO-overleg (extra)

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een CAO af.

Lees meer
Agenda
Sep

Regiegroep samenwerken P&O 25 september

De (hoofden)P&O willen vanuit een strategisch perspectief de samenhang binnen de sector bevorderen. Een regisserende rol, verbinden, waarbij wij aansluiten bij lokale en regionale initiatieven. Samenwerken loont en heeft toekomst.

Lees meer
Agenda
Sep

Bestuur 26 september

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging en haar doel, een cao waterschappen, in stand te houden.

Lees meer
Agenda
Oct

CAO-overleg

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een CAO af.

Lees meer