Agenda

Agenda/vergaderschema Vereniging werken voor waterschappen

Agenda
Sep

Regiegroep samenwerken P&O 25 september

De (hoofden)P&O willen vanuit een strategisch perspectief de samenhang binnen de sector bevorderen. Een regisserende rol, verbinden, waarbij wij aansluiten bij lokale en regionale initiatieven. Samenwerken loont en heeft toekomst.

Lees meer
Agenda
Sep

Bestuur 26 september

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging en haar doel, een cao waterschappen, in stand te houden.

Lees meer
Agenda
Oct

CAO-overleg

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een CAO af.

Lees meer
Agenda
Oct

Ledenvergadering 24 oktober

In een ledenvergadering worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit. In onze vereniging staan de cao-onderhandelingen centraal. Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht.

Lees meer
Agenda
Nov

cao-overleg

Vertegenwoordigers van werkgevers (aangesloten bij de Vwvw) en vakorganisaties schetsen samen een beeld waartoe de sector zich zou moeten ontwikkelen en spreken op basis hiervan een cao af.

Lees meer
Agenda
Nov

Herhalingstraining FuWater

De sector waterschappen heeft één systeem voor functiewaardering, het systeem FuWater. Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een trainingsdag op 12 of 13 november.

Lees meer