ga naar de hoofdinhoud

Geschillen

In de cao Werken voor waterschappen zijn afspraken gemaakt over de situatie dat een werknemer en zijn leidinggevende van mening verschillen over de uitvoering van de cao.

Bij een meningsverschil proberen de werknemer en zijn leidinggevende eerst er gezamenlijk uit te komen zonder dat er meteen sprake is van een klacht, conflict of mogelijk juridisch geschil. Niet elke meningsverschil is meteen een geschil, van mening verschillen mag.

De werknemer en zijn leidinggevende kunnen zelf het beste bepalen op welke manier zij samen werken aan een oplossing. Dit is maatwerk waarbij bijvoorbeeld bemiddeling of mediation ingezet kan worden. Ook kan er gekozen worden voor een andere werkwijze zoals een gesprek met een andere (naast-hogere) leidinggevende. Het is belangrijk dat er samen wordt gewerkt aan een oplossing en dat de geschillencommissie niet meteen wordt ingeschakeld.

Per 1 januari 2023 is de geschillencommissie beëindigd. Alle uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden in het Archief onder Overige documenten.