Collectieve zorgverzekering

Medewerkers die werken bij een organisatie die lid is van de Vwvw, kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten. De Vwvw heeft het collectieve zorgverzekeringscontract vanaf 2021 voor een periode van 4 jaar gegund aan CZ, IZA en Menzis.

Deze verzekeraars bieden een naturapolis en een restitutiepolis. Een nieuw element is de budgetpolis. De collectieve verzekering voorziet in drie aanvullende verzekeringen en twee aanvullende tandartsverzekeringen.

De collectiviteitskorting verdwijnt

De collectiviteitskorting van 5% op de basisverzekering verdwijnt per 1 januari 2023. Zo’n collectieve zorgverzekering blijkt namelijk in veel gevallen anders uit te werken dan de regering wenst. Daarom verdwijnt de collectieve verzekeringen die de Vwvw (samen met VNG en IPO) heeft afgesloten met IZA, CZ en Menzis.

De collectiviteitskorting op de Basisverzekering vervalt bij alle zorgverzekeraars, maar let op! De collectiviteitskorting op de aanvullende (tandarts)verzekeringen blijft.

Vergelijk je zorg

Op www.collectiefzorgaanbod.nl vind je de premies van het collectieve zorgaanbod van 2022. Je kunt je huidige zorgverzekering (ook als je die elders hebt afgesloten) qua prijs en inhoud vergelijken met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod.

Voorstellen bedrijfszorg CZ, IZA en Menzis

Naast de zorgverzekering voor werknemers is bedrijfszorg een belangrijk onderdeel van de aanbesteding geweest. De Vwvw is met alle 3 de verzekeraars in gesprek om de voorgestelde bedrijfszorg verder uit te werken. Een lid van de Vwvw is natuurlijk vrij met 1 of meerdere verzekeraars in gesprek te gaan over implementatie van bedrijfszorg in hun organisatie. Wat de verzekeraars zelf zeggen over bedrijfszorg: 

> CZ bedrijfzorg

> IZA bedrijfszorg

> Menzis bedrijfszorg