ga naar de hoofdinhoud

Missie en visie

Onze missie

Nederland en water horen bij elkaar. Nederlanders wonen, werken en recreëren al eeuwenlang boven en beneden de rivieren. Waterbeheer is een vanzelfsprekend onderdeel van onze maatschappij, we zijn er wereldberoemd om. Waterschappen en de aangesloten organisaties zorgen er met passie en plezier voor dat dit veilig, klimaatbewust en gezond kan gebeuren, nu en in de toekomst.

De opgaven in het waterbeheer worden groter en complexer. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan onze expertise.

Goed waterbeheer is een gezamenlijk belang, dit bereiken wij niet alleen. Wij zoeken de verbinding, met partners binnen en buiten de overheid. Gemeenschappelijk belang staat centraal in onze werkwijze en zo werken wij samen aan goed waterbeheer en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze visie

  • We werken samen met alle andere betrokkenen aan een veilig, gezond en duurzaam en klimaatbestendig Nederland;
  • we richten ons op de lange termijn, continuïteit en goed werkgeverschap;
  • onze expertise is steeds actueel, we spelen vanzelfsprekend in op nieuwe ontwikkelingen. zodat we steeds een professionele bijdrage kunnen blijven leveren; en
  • we zoeken steeds de verbinding zodat we op inhoud en in de samenwerking continu werken aan verbetering en vernieuwing.