ga naar de hoofdinhoud

Integriteit

Integer handelen door medewerkers is een kenmerk van kwaliteit en wordt bevorderd door de toepassing van onder andere de basisnormen integriteit. Deze basisnormen worden landelijk gezien als voorwaarden van integer handelen. Met de basisnormen wordt bevorderd dat integriteit onderdeel is en blijft van alle werkprocessen.

Daarnaast bieden deze basisnormen medewerkers helderheid over wat wel en niet kan, mede op basis van dilemma’s die zich op diverse terreinen kunnen voordoen. En deze moeten organisatie breed zichtbaar en toetsbaar zijn.


In samenwerking met het A&O fonds waterschappen is daarvoor onder andere een Toolbox Integriteit ontwikkeld dat de waterschappen helpt bij het vormgeven en actueel houden van (het) integriteit(sbeleid).