Cao-onderhandelingsdelegatie

De onderhandelingsdelegatie bestaat uit:

  • Erik de Ridder, waterschap De Dommel (voorzitter)
  • Pieter Sennema, waterschap Aa en Maas
  • Saskia de Haas, stichting Waternet

Het cao-overleg kent een onafhankelijk voorzitter en secretaris:

  • Hans Borstlap - voorzitter
  • Karin Muter - secretaris