Nieuws

Nieuws
Evelien Bijl en Chris van Es

Dubbelinterview: diversiteit en inclusiviteit bij Delfland

Het kabinet heeft vastgelegd dat de overheidssector vóór 2024, 25.000 banen moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt op het gebied van ‘De Banenafspraak’. Evelien Bijl, P&O-adviseur bij Delfland en Chris van Es, die naast zijn werk als technisch specialist ‘interne buddy’ is, kunnen daar meer over vertellen.

Lees meer
Nieuws

Toine Poppelaars: het fundament van de Vwvw is gelegd

Toine Poppelaars, voorzitter van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw), blikt in deze column terug op 2019, het jaar waarin de Vwvw is opgericht. Ook blikt hij vooruit: wat staat er in 2020 en daarna op de 'to-dolijst' van de Vwvw?

Lees meer
Nieuws

Werkbezoeken gaan door in 2020

De onderhandelingsdelegatie van de van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden hebben in 2019 werkbezoeken afgelegd aan 5 waterschappen. Dat is aan beide kanten goed bevallen! De cao-partijen zetten de werkbezoeken daarom graag voort. Maar waar zijn die werkbezoeken eigenlijk goed voor?

Lees meer
Nieuws

Overgang van Meer-Minder werk naar Wet flexibel werken

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden CNV en FNV hebben de Cao Werken voor waterschappen afgesloten. Ten opzichte van het onderhandelaarsakkoord is de tekst op een punt gecorrigeerd. De nieuwe tekst is in lijn met de Wet flexibel werken en een juiste weergave van de bedoeling van cao-partijen. Hieronder volgt een toelichting.

Lees meer
Nieuws

Definitieve eerste Cao Werken voor waterschappen

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De eerste Cao Werken voor waterschappen is nu definitief.

Lees meer
Nieuws
Duurzaam werken

Aan de slag met duurzaam werken!

Door de toenemende vergrijzing en de stijging van de AOW-leeftijd groeit in veel sectoren de aandacht voor het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook binnen de waterschappen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder dit containerbegrip? Bart de Zwart, programmamanager bij het A&O-fonds Waterschappen, legt het in dit artikel uit.

Lees meer
Nieuwsarchief