Nieuws

Nieuws

Definitieve cao Werken voor waterschappen 2021

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De tweede cao Werken voor waterschappen is nu definitief. De cao heeft een looptijd van 1 jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lees meer
Nieuws

Sector waterschappen maakt werk van Banenafspraak met programma Onbeperkte Denkers

Op initiatief van het A&O-fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV, is vandaag het programma Onbeperkte Denkers sector waterschappen gelanceerd. Het programma biedt een sectoraanpak en maatwerkondersteuning voor de 35 lidorganisaties bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij ligt de focus op mensen beoordelen op hun talenten in plaats van hun beperkingen.

Lees meer
Nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao Werken voor waterschappen 2021

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. De onderhandelaars van de Vwvw en de vakbonden zijn het eens over arbeidsvoorwaarden en de salarisontwikkeling voor 2021.

Lees meer
Nieuws

Cao-onderhandelingen: voortgang 2021

Zoals gepland hebben de vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie van de Vwvw elkaar op 23 maart weer gesproken. Partijen zijn nog steeds positief in gesprek en hopen in het eerstvolgende overleg op 6 april tot een voorlopige afronding van de cao te komen die kan worden voorgelegd aan de achterbannen.

Lees meer
Nieuws

Bericht van elipsLife over Anw-hiaatverzekering

elipsLife is een verzekeringsmaatschappij waarmee veel organisaties die lid zijn van de Vwvw een overeenkomst hebben voor een Anw-hiaatverzekering. In dit bericht volgt een bericht van elipsLife voor de werkgevers en werknemers over de Anw-hiaatverzekering.

Lees meer
Nieuws

Cao-onderhandelingen: eerste cao-overleg van 2021

In februari hebben de vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie de cao-onderhandelingen hervat. Hoewel partijen er nog niet uit zijn, is er wel voldoende basis om verder te praten.

Lees meer
Nieuwsarchief