Nieuws

Nieuws

Nieuwe aanbesteding collectieve zorgverzekering

Eind dit jaar lopen de collectieve zorgverzekeringen met IZA (VGZ), CZ en Menzis af. VNG, IPO, WSGO en Vwvw hebben als koepels besloten om gezamenlijk op te trekken bij een nieuwe aanbesteding om te komen tot een mantelovereenkomst voor een nieuwe collectieve zorgverzekering.

Lees meer
Nieuws

Paritaire Werkgroep Duurzaam Werken

De aanwezigheid van het coronavirus heeft geleid tot een versnelling in de ontwikkelingen rond werken vanuit huis. Thuiswerken zal een structureel bestanddeel van het werkzame leven blijven. Daarnaast is binnen de Vereniging werken voor waterschappen ongeveer tegelijkertijd een ambitie neergelegd om te komen tot een duurzame cao.

Lees meer
Nieuws

Terugblik cao-overleg juni

Vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers hebben meerdere keren per jaar cao-overleg. Waar houdt deze zogenaamde ‘cao-tafel’ zich mee bezig? En wat staat er de komende tijd op de planning?

Lees meer
Nieuws

Neem deel aan de online Wnra-module Procesrecht

In deze online module staat het procesrecht centraal. Hoe moet er na 2020 worden geprocedeerd in het civiele arbeidsrecht? De module bestaat uit twee dagdelen en is bedoeld voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Lees meer
Nieuws

Wetswijzigingen per 1 juli 2020

Twee keer per jaar vinden er wijzigingen plaats op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Op 1 januari en op 1 juli. Wat verandert er per 1 juli 2020?

Lees meer
Nieuws
Erik de Ridder

Erik de Ridder nieuw bestuurslid Vwvw

Erik de Ridder, watergraaf bij waterschap De Dommel, is benoemd tot bestuurslid van de Vwvw. Dat en meer werd besproken en besloten in de ledenvergadering van 26 juni.

Lees meer
Nieuwsarchief