Nieuws

Nieuws

Nieuwe modules e-learning Wnra

De WNRA regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en daarnaast komt er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet.

Lees meer
Nieuws

Aanpassing IKB-regeling

Sinds 1 januari 2019 is het Individueel Keuze Budget (IKB) vereenvoudigd. Er is nog maar één rekenregel: het IKB is 20% van het salaris. Helaas is gebleken dat deze vereenvoudiging voor een deel van de medewerkers onbedoelde effecten heeft gehad.

Lees meer
Nieuws

Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

Bij gemeenten, provincies en waterschappen is behoefte aan een helder en zorgvuldig proces rond de benoemingen van bestuurders en meer eenduidigheid in de wijze waarop risicoanalyses op integriteit worden uitgevoerd. Daarom is de handleiding bassiscan integriteit voor kandidaat- bestuurders ontwikkeld.

Lees meer
Nieuws

Stemhulp waterschapsverkiezingen

De verkiezingscampagne is van start!

Lees meer
Nieuws

Extra themabijeenkomst reorganisatie ontslag onder civielrecht op 3 april

De twee bijeenkomsten in maart zitten al vol. Aanleiding om een extra informatiebijeenkomst op 3 april te organiseren. Ook deze themabijeenkomst heeft als onderwerp de civielrechtelijke regels bij reorganisatie.

Lees meer
Nieuws
wnrahero

Themabijeenkomst 13 maart en 20 maart: Reorganisatie ontslag onder het civiel recht

Per 1 januari 2020 verhuizen we met alle regels en wetten van het publiekrecht naar het civielrecht. Ook de wettelijke regels voor ontslag bij reorganisatie gaan in onze sector gelden. Voor alle duidelijkheid, het afgesproken verbod voor reorganisatie ontslag tot 2 juli 2021 blijft van kracht.

Lees meer
Nieuwsarchief