Nieuws

Nieuws
VWVW Logo

Pensioenpremie 2022 blijft gelijk aan premie 2021

De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP blijft per 1 januari 2022 25,9%. Hierdoor blijft de pensioenlast in 2022 stabiel.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Startgesprekken cao-onderhandelingen 2022

De vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie van de Vwvw hebben elkaar op 2 en 3 december 2021 digitaal gesproken. De partijen hebben intentiebrieven uitgewisseld. Hierin staat van alle partijen afzonderlijk wat hun wensen zijn voor de cao Werken voor waterschappen 2022.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Onbeperkte Denkers: 5 leden ondertekenen commitment

Binnen de sector waterschappen ondertekenden al 5 organisaties het commitment Onbeperkte Denkers: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, GBLT, hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Zuiderzeeland en waterschap Noorderzijlvest. Met deze ondertekening laten de organisaties zien dat ze serieus werk maken van de banenafspraak.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Nieuwe website over veranderende wet rond bescherming klokkenluiders

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom wordt ook de Nederlandse ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl staat wat deze wet betekent voor werkgevers.

Lees meer
Nieuwsarchief