Nieuws

Nieuws

Terugkoppeling cao-tafel 6 juli

Op 6 juli hebben de vakbonden en de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, de sociale partners, afrondende afspraken gemaakt over de cao Werken voor waterschappen 2021. Ook is er vooruit gekeken naar inrichting van het cao-overleg voor de tweede helft van 2021 en gaf Bart de Zwart een toelichting op de uitkomsten van de HR-monitor 2020.

Lees meer
Nieuws

Uitkomsten Monitor Banenafspraak 2020

Ieder jaar zet het A&O-fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder alle leden van de Vwvw om de voortgang van de wet Banenafspraak te monitoren. De laatste monitor is begin 2021 uitgezet en geeft cijfers van de realisatie Banenafspraak in de sector waterschappen tot en met 31 december 2020.

Lees meer
Nieuws

Sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

In het nationaal pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt rond duurzame inzetbaarheid (DI) en over eerder stoppen met werken (RVU) als het werk te zwaar is om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd uit te voeren. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie toegekend aan de sector waterschappen om een knelpuntenanalyse uit te voeren.

Lees meer
Nieuws

Sectoraal Medewerkersonderzoek 2021

In de afgelopen jaren heeft het A&O-fonds Waterschappen meerdere malen een gezamenlijk medewerkersonderzoek uitgevoerd in de sector. In 2019 is een nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek uitgevoerd: een Sectoraal medewerkersonderzoek. Op verzoek van sociale partners herhaalt het A&O-fonds het onderzoek in 2021.

Lees meer
Nieuws

Wat verandert er per 1 juli?

Op 1 juli wordt er veel nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Ook in het arbeidsrecht. Het minimumloon gaat omhoog en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt gewijzigd. Daarnaast vindt er nog een verandering plaats als gevolg van de afspraken uit de cao Werken voor waterschappen; het IKB stijgt met 0,5 procentpunt.

Lees meer
Nieuws

Definitieve cao Werken voor waterschappen 2021

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De tweede cao Werken voor waterschappen is nu definitief. De cao heeft een looptijd van 1 jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lees meer
Nieuwsarchief