Nieuws

Nieuws

Definitieve eerste Cao Werken voor waterschappen

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De eerste Cao Werken voor waterschappen is nu definitief.

Lees meer
Nieuws
Duurzaam werken

Aan de slag met duurzaam werken!

Door de toenemende vergrijzing en de stijging van de AOW-leeftijd groeit in veel sectoren de aandacht voor het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook binnen de waterschappen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder dit containerbegrip? Bart de Zwart, programmamanager bij het A&O-fonds Waterschappen, legt het in dit artikel uit.

Lees meer
Nieuws

Terugblik ledenvergadering 24 oktober

Op 24 oktober vond de najaarsledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) plaats. Er stonden verschillende punten op de agenda, met als hoogtepunt de unanieme instemming met het onderhandelaarsakkoord.

Lees meer
Nieuws

Ledenvergadering Vwvw stemt in met onderhandelaarsakkoord

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) op 24 oktober hebben de 35 leden unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat vorige maand is bereikt door de Vwvw en de vakbonden.

Lees meer
Nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao Werken voor waterschappen getekend en beschikbaar

Het onderhandelaarsakkoord voor de eerste cao van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) is getekend. De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord is nu te vinden op de websites van de Vwvw en de vakbonden. Het onderhandelaarsakkoord bestaat uit een gezamenlijke visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’, de cao-agenda voor de toekomst en de cao-tekst met de arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
Nieuws

Dubbelinterview: van SAW naar cao

Half september brachten CNV, FNV en de Vwvw naar buiten dat de technische omzetting van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) naar cao volbracht is. Wat komt er juridisch allemaal bij zo'n omzetting kijken? We vroegen het aan twee betrokkenen: mr. Fabienne Delpeut, jurist arbeidsvoorwaarden en ambtenarenrecht bij Waternet en Christelien de Goede, beleidsadviseur bij vakbond FNV.

Lees meer
Nieuwsarchief