Nieuws

Nieuws
VWVW Logo

Onbeperkte Denkers: 5 leden ondertekenen commitment

Binnen de sector waterschappen ondertekenden al 5 organisaties het commitment Onbeperkte Denkers: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, GBLT, hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Zuiderzeeland en waterschap Noorderzijlvest. Met deze ondertekening laten de organisaties zien dat ze serieus werk maken van de banenafspraak.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Nieuwe website over veranderende wet rond bescherming klokkenluiders

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom wordt ook de Nederlandse ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl staat wat deze wet betekent voor werkgevers.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Terugkoppeling cao-tafel 6 juli

Op 6 juli hebben de vakbonden en de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, de sociale partners, afrondende afspraken gemaakt over de cao Werken voor waterschappen 2021. Ook is er vooruit gekeken naar inrichting van het cao-overleg voor de tweede helft van 2021 en gaf Bart de Zwart een toelichting op de uitkomsten van de HR-monitor 2020.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Uitkomsten Monitor Banenafspraak 2020

Ieder jaar zet het A&O-fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder alle leden van de Vwvw om de voortgang van de wet Banenafspraak te monitoren. De laatste monitor is begin 2021 uitgezet en geeft cijfers van de realisatie Banenafspraak in de sector waterschappen tot en met 31 december 2020.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

In het nationaal pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt rond duurzame inzetbaarheid (DI) en over eerder stoppen met werken (RVU) als het werk te zwaar is om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd uit te voeren. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie toegekend aan de sector waterschappen om een knelpuntenanalyse uit te voeren.

Lees meer
Nieuws
VWVW Logo

Sectoraal Medewerkersonderzoek 2021

In de afgelopen jaren heeft het A&O-fonds Waterschappen meerdere malen een gezamenlijk medewerkersonderzoek uitgevoerd in de sector. In 2019 is een nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek uitgevoerd: een Sectoraal medewerkersonderzoek. Op verzoek van sociale partners herhaalt het A&O-fonds het onderzoek in 2021.

Lees meer
Nieuwsarchief