Beleidsteksten

Bij de cao 2021 hoort een beleidstekst met daarin de overwegingen van de Vwvw en de vakbonden bij de totstandkoming van deze cao. Thema’s die daarin voorop staan zijn ‘flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden’, ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘opleiding en ontwikkeling’.