ga naar de hoofdinhoud
Header afbeelding over de VWVW

Over de Vwvw

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) is de werkgeversvereniging van de waterschappen en aan de waterschappen gelieerde organisaties. Bij deze organisaties werken in totaal circa 14.000 medewerkers.

De Vwvw onderhandelt voor een cao en wil proactief en interactief verbinden met alle medewerkers bij alle leden. De vereniging bestaat, naast haar leden, uit een bureau, een bestuur, een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap en een cao-onderhandelingsdelegatie.

Vwvw geserviced door de WENB

Per 1 juli 2022 ondersteunt Werkgeversvereniging WENB de Vwvw op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden, communicatie, financiën en secretariaat. Het hele dienstenpakket inclusief de ledenvoordelen van de WENB is daarmee ter beschikking gekomen. De vertrouwde dienstverlening namens adviseur arbeidsvoorwaarden Arjan Guijt blijft. Alle Vwvw-gerelateerde zaken verschijnen nog steeds op www.vwvw.nl

Hoe verhouden deze verenigingen zich tot elkaar en wie kan je voor welke zaken benaderen? In onderstaande folders en infographics zijn de structuren weergegeven.

Zelfstandig Publieke Werkgevers

De Vwvw is lid van de stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW). De ZPW is actief op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijssectoren en decentrale overheden. De Vwvw is lid van de ZPW omdat ZPW onderlinge uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring faciliteert, en het coördineert, formuleert en communiceert de gezamenlijke belangen van de sectorwerkgevers van de onderwijssectoren en decentrale overheden richting politiek Den Haag. Daarnaast verleent de stichting aanvullende diensten aan de sectorwerkgevers van de onderwijssectoren en decentrale overheden als totaal of de individuele leden.

Algemene Werkgeversvereniging Nederland

De Vwvw is ook lid van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). AWVN onderhandelt namens de aangesloten bedrijven met vakorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Ook heeft AWVN heeft expertise in huis om veel thema's en (juridische) verplichtingen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenoverleg en het werkgeverschap, nader vorm te geven.