ga naar de hoofdinhoud

Arbeidsmarkt

De waterschappen houden de Nederlandse delta veilig en schoon en staan garant voor voldoende zoet water. Het zuiveren van afvalwater is van grote betekenis voor de volksgezondheid.

Nederland kent forse uitdagingen voor het waterbeleid als gevolg van de effecten van klimaatverandering, bodemdaling en verzilting. Daarnaast zijn circulaire economie en energietransitie nieuwe ontwikkelingen waarin waterschappen voorop lopen. Het droog, waterbestendig en duurzaam houden van ons land is van vitaal belang voor burgers, economie en welzijn, nu en in de toekomst.

De waterschappen die publiek, privaat en internationaal goed samenwerken, leveren excellente kennis op en maken van ons land een topspeler binnen de waterwereld.

Waarom werken bij een waterschap:

  • Waterschappen kunnen goed omgaan met complexiteit, spelen snel in op ontwikkelingen en zijn slagvaardig en doelmatig.
  • Waterschappen beschouwen hun medewerkers als belangrijkste kapitaal en investeren in scholing, ontwikkeling en mobiliteit. Er wordt niet alleen een werkplek geboden, maar van begin af aan ook een opening naar andere plekken en werkzaamheden.
  • Waterschappen bieden met hun arbeidsvoorwaarden flexibiliteit met veel aandacht voor het combineren van werk en privé.

Vacature-overzicht waterschappen 

Platform Arbeidsmarktprofilering sector waterschappen

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van waterschappen om zich steviger te profileren op de (regionale) arbeidsmarkt en nieuwe medewerkers duurzaam te binden en boeien. Waterschappen kiezen daarbij veelal hun eigen strategie. In 2019 start het A&O-fonds een project dat zich richt zich op drie aspecten:

  1. Arbeidsmarktcommunicatie
  2. Werving & selectie
  3. Onboarding

Als onderdeel van het project faciliteert het A&O-fonds Waterschappen een Platform rond Arbeidsmarktprofilering. Het Platform richt zich op de eerdergenoemde drie aspecten. Primaire doel van het Platform is kennisdeling tussen waterschappen. Daarnaast fungeert het Platform ook als denktank voor ondersteunende activiteiten door het A&O-fonds op dit thema.

Sectoraal Medewerkersonderzoek 2021

Het sectoraal medewerkersonderzoek 2021 ‘Werken voor waterschappen’ is uitgevoerd in opdracht van A&O-fonds Waterschappen. Aan het onderzoek namen 29 van de 35 organisaties in de sector deel. In totaal vulden 9.389 medewerkers in oktober 2021 de vragenlijst in, een respons van 69%.

> het sectoraal medewerkersonderzoek 2021

Nationaal watertraineeship

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière. Meer informatie is te vinden op de eigen site.