Uitgebrachte adviezen

De adviezen die de geschillencommissie uitbrengt worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Notulen

De geschillencommissie overlegt jaarlijks met de sociale partners. De notulen zijn hieronder in te zien.