ga naar de hoofdinhoud

Thuiswerken

Op 7 oktober 2020 hebben sociale partners een akkoord bereikt over thuiswerken. De overeengekomen afspraken omvatten 2 punten: een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. De afspraken gelden vanaf 1 april 2020 tot 1 april 2025 en worden opgenomen in de cao.

Sinds de uitbraak van COVID-19 werkt een groot deel van de medewerkers van de waterschappen en gelieerde organisaties vanuit huis. In juni 2020 hebben de onderhandelingsdelegaties van werkgevers en werknemers de opdracht gegeven aan een paritaire werkgroep Duurzaam Werken om een advies op te stellen dat bijdraagt aan de totstandkoming van een structurele thuiswerkregeling in het (post-)coronatijdperk. Goed werkgeverschap staat hierbij centraal met aandacht voor duurzaam, veilig en gezond werken.

Alle afspraken vind je in het nieuwsbericht Akkoord thuiswerkbudget en thuiswerkvergoeding

Relevante documenten

In 'Cao hoofdstuk 10: structureel thuiswerken' staat het cao-hoofdstuk over thuiswerken. Dit hoofdstuk gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2020 en geldt, in afwijking van de andere hoofdstukken in de cao, tot 1 april 2025.

In 'Het thuiswerkbudget' staat meer informatie over het hoe en waarom van het thuiswerkbudget.

In 'Fiscaliteit rond thuiswerken' staat informatie voor werkgevers over het fiscale aspect van het thuiswerkbudget.

In 'Uitwerking cao-akkoord thuiswerken deel 1' staan begripsbepalingen en vragen en antwoorden met betrekking tot het cao-akkoord thuiswerken. In 'Uitwerking cao-akkoord thuiswerken deel 2' staat nadere toelichting: wat is redelijk, billijk en mogelijk? Ook worden de uitgangspunten van het thuiswerkakkoord benoemd en een aanvulling op de veelgestelde vragen van deel 1.

Gezond thuiswerken

Het A&O-fonds heeft een pagina ingericht over thuiswerken die steeds wordt aangevuld. Nu is daar in ieder geval het informatieblad 'Het inrichten van een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek' te vinden. De volgende drie vragen komen aan bod in het informatieblad: Waar je werkplek inrichten? Waar op letten bij aanschaf? Hoe je werkplek instellen? Het informatieblad is zowel bestemd voor medewerkers als voor P&O-ers, gezond en veilig werken professionals en leidinggevenden die medewerkers ondersteunen bij het inrichten van de thuiswerkplek.

> naar de pagina over gezond thuiswerken en het informatieblad

Strengere afspraken thuiswerken

In een poging om het coronavirus de kop in te drukken, roepen werkgevers, vakbonden en het kabinet iedereen op om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Omdat thuiswerken niet overal goed lukt, gaan ze samen in kaart brengen waar er nog knelpunten zitten. Er zijn handige HR-tools die nu mooi van paskomen. 

> artikel 'Werkgevers, vakbonden en kabinet maken strengere afspraken over thuiswerken' + HR-tools