Agenda

Agenda/vergaderschema Vereniging werken voor waterschappen

Agenda
Sep

Bestuur 26 september

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging en haar doel, een cao waterschappen, in stand te houden.

Lees meer
Agenda
Oct

Ledenvergadering 24 oktober

In een ledenvergadering worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit. In onze vereniging staan de cao-onderhandelingen centraal. Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht.

Lees meer
Agenda
Nov

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap 21 november

Deze commissie adviseert de ledenvergadering, het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging en de cao-onderhandelingsdelegatie. Met de AAW wordt met draagvlak richting gegeven aan de werkgeversvereniging.

Lees meer
Agenda
Nov

Bestuur 29 november

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging en haar doel, een cao waterschappen, in stand te houden.

Lees meer