ga naar de hoofdinhoud

Cao A&O-fonds Waterschappen

De Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV hebben samen de cao A&O-fonds Waterschappen afgesproken. Deze cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024.

Bij invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020, is ervoor gekozen om voor het A&O-fonds eenĀ  aparte cao te maken met een langere looptijd (5 jaar), zodat het A&O-fonds waterschappen daarmee meerjarig zekerheid heeft over haar financiering.