ga naar de hoofdinhoud

1.4 Looptijd, verlenging en opzegging

1. Deze cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
2. Voor verlenging en opzegging van deze cao geldt de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.