ga naar de hoofdinhoud

10. Structureel thuiswerken

Op 7 oktober 2020 hebben sociale partners een akkoord bereikt over thuiswerken. De overeengekomen afspraken omvatten 2 punten: een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. De afspraken gelden vanaf 1 april 2020 tot 1 april 2025.

Sociale partners gaan uit van volwassen arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer en leidinggevende en werknemer bij het maken van werkafspraken, het invulling geven aan de nieuwe mogelijkheden van thuiswerken en het gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe cao-afspraken over thuiswerken bieden.