10. Structureel thuiswerken

Sociale partners hechten belang aan duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Het werken vanuit huis kan hier een bijdrage aan leveren. Niet alleen voor de gezondheid van de medewerker, maar ook ter voorkoming van reisbewegingen. In lijn met de Wet flexibel werken, kunnen de medewerker en de leidinggevende met elkaar afspraken maken over de mogelijkheid om vanuit huis een structurele invulling te geven aan de werkzaamheden. Indien de afspraak wordt gemaakt dat de medewerker op structurele basis zal thuiswerken, dan wordt dit door de werkgever gefaciliteerd in een goede en veilige werkplek.

Dit hoofdstuk gaat over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij het structureel thuiswerken.