2. Dienstverband

Dit hoofdstuk gaat over het dienstverband. Het gaat over:

  • de voorwaarden die voor de functie gelden;
  • de werkzaamheden die opgedragen kunnen worden;
  • de arbeidsovereenkomst en hoe die er uit ziet (hiervan is een voorbeeld opgenomen in bijlage 3);

Tijdens het dienstverband zijn de bepalingen uit de Ambtenarenwet 2017, onder meer ten aanzien van integriteit, van toepassing op degene in dienst van een waterschap.

Voor meer en minder werk is de Wet flexibel werken van toepassing.