ga naar de hoofdinhoud

2. Dienstverband

De sector staat voor werkzekerheid. Onnodige flexibilisering past hier niet bij. Daarom willen sociale partners (tijdelijke) inhuur van werknemers, waaronder uitzenden (inlenen), payroll en tijdelijke dienstverbanden, beperken. Het uitgangspunt daarbij is dat bij vast werk, een vast contract hoort.

Dit hoofdstuk gaat over het dienstverband. Het gaat onder andere om:

  • de arbeidsovereenkomst en hoe die eruit ziet (hiervan is een voorbeeld opgenomen in bijlage 3);
  • de voorwaarden die voor de functie gelden;
  • de werkzaamheden die opgedragen kunnen worden.

Tijdens het dienstverband zijn de bepalingen uit de Ambtenarenwet 2017, onder meer ten aanzien van integriteit, van toepassing op de werknemer in de zin van artikel 1.1 lid 4. Voor meer en minder werk is de Wet flexibel werken van toepassing.