3. Beloning

Dit hoofdstuk gaat over de beloning van de werknemer.

  • het salaris en de jaarlijkse verhogingen;
  • de vergoeding voor overwerk;
  • het Individueel Keuze Budget (IKB);
  • toelagen bij wachtdiensten, nachtdiensten, onregelmatige diensten en waarnemingen andere functies;
  • vergoedingen en verstrekkingen zoals reiskosten, verhuiskosten en ambtsjubileum.