ga naar de hoofdinhoud

4.1.2 Toepassen wet flexibel werken

 1. De werkgever past bij een verzoek van de werknemer om zijn arbeidsduur te veranderen de Wet flexibel werken toe.
 2. In aanvulling op de Wet flexibel werken kunnen werknemers tijdelijk uitbreiding van de arbeidsduur verzoeken tot een maximale arbeidsduur van 40 uur per week. Op dit verzoek is de Wet flexibel werken van toepassing.
 3. De werkgever kan voorwaarden stellen aan een uitbreiding van de arbeidsduur boven 36 uur.
 4. Een aantal werknemers kan geen verzoek indienen tot uitbreiding van hun arbeidsduur op basis van de Wet flexibel werken of dit artikel, dit betreft:
  a. werknemers die gebruik maken van de mogelijkheid tot korting van de arbeidsduur op medische indicatie,
  b. werknemers die gebruik maken van een regeling voor langdurig verlof of een aanvraag hebben ingediend om daar gebruik van te maken;
  c.
  werknemers die met ABP Keuzepensioen zijn;
  d. werknemers die langdurig ziek zijn; en
  e. werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de WAO of WIA ontvangen.
 5. Voor een moeilijk vervulbare functie kan de gemiddelde arbeidsduur per week zonder de wachttijd van 6 maanden uit de Wet flexibel werken opgehoogd worden naar 40 uur per week gemiddeld over een jaar.
 6. De werkgever overlegt eerst met de OR over de aanpassing van de arbeidsduur voor deze moeilijk vervulbare functies.