ga naar de hoofdinhoud

4.2.1 Werktijden

 1. De werkgever stelt de werktijden vast volgens de Arbeidstijdenwet.
 2. Bij de regeling van de werktijden geldt dat:
  a. de werknemer maximaal 12 uur per dag, 60 uur per week, in elke periode van 4 achtereenvolgende weken maximaal gemiddeld 55 uur per week en in elke periode van 16 achtereenvolgende weken maximaal gemiddeld 48 uren per week werkt;
  b. er wordt niet gewerkt op zaterdag en zondag, tenzij afwijking van deze regel in het belang van de organisatie noodzakelijk is;
  c. de werktijd voldoende door rusttijd wordt onderbroken; en
  d. rekening wordt gehouden met niet-planbaar artsenbezoek.
 3. De toepassing van de werktijdenregeling zorgt er ook zoveel mogelijk voor dat de werknemer zondag en de voor hem geldende religieuze feestdagen kan vieren en dat hij in zijn rust zo weinig mogelijk wordt beperkt.
 4. Hetgeen in dit artikel over werken op zondag is bepaald, geldt ook voor werken op feestdagen.
 5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk betekent ‘werkdag’ de voor de functie van de werknemer per dag vastgestelde (gelijke) werkperiode.