ga naar de hoofdinhoud

4.3.1 Wettelijke vakantie

In elk kalenderjaar heeft de werknemer recht op vakantie van 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week met behoud van salaris, IKB en toelage(n). Bij een voltijdsdienstverband is dit 144 uur per jaar.

Artikel 4.3.1.1 Bovenwettelijke vakantie

De werknemer met een voltijddienstverband heeft, naast de wettelijke vakantie in artikel 4.3.1, recht op 7,2 bovenwettelijke uren. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd (art. 7:642 BW).