ga naar de hoofdinhoud

4.3.4 Vervaltermijn

  1. De wettelijke vakantie van een kalenderjaar vervalt 8 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan, behalve als de werknemer de vakantie niet kon opnemen.
  2. De wettelijke vakantie die de werknemer niet kon opnemen, verjaart 5 kalenderjaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan.
  3. De vakantie gekocht uit het IKB vervalt niet en verjaart niet.