ga naar de hoofdinhoud

6.1.1 Deskundigen op het gebied van preventie en bescherming

  1. De werkgever laat zich bijstaan door deskundigen als bedoeld in de artikelen 13 (Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming), 14 (Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming) en 14a (Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming) van hoofdstuk 3 van de Arbeidsomstandighedenwet.
  2. De werkgever stelt aanvullende regels vast over de organisatie van de deskundige begeleiding als bedoeld in lid 1.