ga naar de hoofdinhoud

6.1.4 Re-integratie–inspanning en passende arbeid

  1. Na 6 maanden ziekte wordt een re-integratiebudget van tenminste € 5.000,- ter beschikking gesteld aan de werknemer.
  2. De werkgever en de werknemer leggen vast welke instrumenten worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van de werknemer in de eigen functie of in passende arbeid.
  3. Na 18 maanden ziekte wordt nogmaals een volledig re-integratiebudget van tenminste € 5.000,- ter beschikking gesteld aan de werknemer.
  4. Het gehele of gedeeltelijk re-integratiebudget wat niet is gebruikt door de werknemer, valt terug aan de werkgever.