ga naar de hoofdinhoud

6.2.11 Berekeningsbasis bij bijzondere beloning

  1. De overgangstoelage onregelmatige dienst en de prestatietoeslag horen bij het salaris en toelagen tot een bedrag dat het gemiddelde is van wat in de 12 kalendermaanden, voordat de werknemer ziek werd, is toegekend.
  2. Als de werknemer minder dan 12 kalendermaanden zijn functie heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat het gemiddelde is van wat hem is toegekend over het tijdvak waarin hij in dienst is geweest, voordat hij ziek werd.